Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Widget Atas Posting

Mengenal Imam Malik - ahli hadits


Ahli hadits

Semasa lawatan ke kota Madinah, Khalifah Abbasiyah, Harun al-Rashid (penguasa masa itu), berminat untuk bercakap al Muwatta '(himpunan hadith) yang diadakan Imam Malik. Untuk ini, khalifah dihantar untuk imam. Tetapi Imam Malik disyorkan Harun, '' Rashid, sentiasa melindungi nenek moyangmu hadith pelajaran. Mereka sangat dihormati. Jika anda tidak menghormati beliau sebagai khalifah, tiada siapa yang akan menghormati lagi. lelaki berpengertian mencari pengetahuan, manakala sains tidak akan mencari seorang lelaki. ''

Pada mulanya, khalifah mahu jemaah untuk meninggalkan bilik di mana perbincangan telah diadakan. Walau bagaimanapun, permintaan itu telah tidak diberikan Imam Malik. '' Saya tidak boleh mengorbankan kepentingan awam semata-mata untuk kepentingan seseorang. '' Khalifah akhirnya diikuti perbincangan dengan dua anak-anaknya dan duduk bersebelahan dengan orang miskin.

Imam Malik, yang nama penuhnya ialah Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Harith bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Harith al Asbahi, dilahirkan di Madinah pada 712 Masihi dan meninggal dunia pada tahun 796 AD Berasal dari maruah keluarga Saudi, berstatus tinggi sosial , sebelum dan selepas kedatangan Islam. Yaman adalah tanah nenek moyang, tetapi sesudah nenek moyang mereka masuk Islam, mereka berpindah ke Madinah. datuknya, Abu Amir, adalah ahli keluarga pertama yang memeluk Islam dalam tahun H. 2 Pada masa itu, kota Madinah terkenal.

Datuk dan bapa milik sekumpulan ulama dibezakan hadith di Madinah. Oleh itu, sejak kecil Imam Malik tidak berniat untuk meninggalkan Madinah untuk menuntut ilmu. Ia berasa Madinah adalah bandar yang sumber yang kaya dengan pengetahuan melalui kehadiran ulama magnitud.

Walau bagaimanapun, mencari ilmu Malik sanggup berkorban apa-apa. Menurut satu cerita, imam terpaksa menjual rumah saya hanya untuk membayar untuk pendidikan mereka. Menurut beliau, ia tidak boleh dilaksanakan untuk mencapai tahap yang lebih tinggi intelektual sebelum ia berjaya mengatasi kemiskinan. Kemiskinan, katanya, adalah ujian sebenar seorang lelaki.

Kerana ulama keluarganya hadith, Imam Malik juga melanjutkan pelajaran hadith bapa dan bapa saudaranya. Walau bagaimanapun, beliau telah belajar di para ulama terkenal seperti Nafi 'bin Abi Nuaim, Ibnu Syihab az-Zuhri, Abul Zinad, Hashim ibn Urwah, Yahya bin Said al-Ansari dan Muhammad bin Munkadir. lain beliau adalah Abdurrahman bin Hurmuz, tabi'in ahli hadits, fiqh, fatwa dan ilmu berdebat; Imam Jafar Sadiq dan Rabbi Rayi.

Dalam usia muda, Imam Malik telah menguasai banyak pengetahuan. cintanya pengetahuan membuat sebahagian besar hidupnya ditumpukan kepada pendidikan. Dengan empat khalifah, Al Mansur, Mahdi, Hadi Harun dan al-Ma'mun, telah menjadi pengikut Imam Malik. Para ulama besar, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i pernah menimba ilmu dari Imam Malik. Tetapi ahli-ahli sains dan pakar-pakar lain. Menurut seorang pelajar yang terkenal Imam Malik menyebut 1,300 orang.

mengajar ciri-ciri Imam Malik adalah disiplin, keamanan, dan dihormati oleh pelajar kepada guru. Prinsip ini dikekalkan oleh dia supaya dia tidak teragak-agak untuk menegur murid-Nya kuat yang melanggar prinsip-prinsip ini. Terdapat tempoh Khalifah Mansur membincangkan tradisi dengan nada yang agak kuat. imam sangat marah dan berkata, '' Do tidak lantang apabila membincangkan Nabi. ''

Imam Malik Ketegasan bukan sekali. Berulang kali, apabila berhadapan dengan kehendak pemerintah tidak adalah selaras dengan kepercayaan Islam, tanpa rasa takut Imam Malik kepada risiko yang dihadapinya. Salah seorang daripada mereka adalah Jafar, gabenor Madinah. Sekali, anak saudara masih Abbasiyah khalifah gabenor, Al Mansur, meminta semua penduduk Madinah melakukan bai'at (sumpah setia) kepada khalifah. Walau bagaimanapun, Imam Malik, yang ketika itu berusia 25 tahun mungkin merasa kesetiaan kepada penduduk Madinah tidak seperti pengganti mereka.

Ia pun mengingatkan gubernur tentang tak berlakunya bai'at tanpa keikhlasan seperti tidak sahnya perceraian paksa. Ja'far meminta Imam Malik tak menyebarluaskan pandangannya tersebut, tapi ditolaknya. Gubernur Ja'far merasa terhina sekali. Ia pun memerintahkan pengawalnya menghukum dera Imam Malik sebanyak 70 kali. Dalam kondisi berlumuran darah, sang imam diarak keliling Madinah dengan untanya. Dengan hal itu, Ja'far seakan mengingatkan orang banyak, ulama yang mereka hormati tak dapat menghalangi kehendak sang penguasa.

Namun, ternyata Khalifah Mansur tidak berkenan dengan kelakuan keponakannya itu. Mendengar kabar penyiksaan itu, khalifah segera mengirim utusan untuk menghukum keponakannya dan memerintahkan untuk meminta maaf kepada sang imam. Untuk menebus kesalahan itu, khalifah meminta Imam Malik bermukim di ibukota Baghdad dan menjadi salah seorang penasihatnya. Khalifah mengirimkan uang 3.000 dinar untuk keperluan perjalanan sang imam. Namun, undangan itu pun ditolaknya. Imam Malik lebih suka tidak meninggalkan kota Madinah. Hingga akhir hayatnya, ia tak pernah pergi keluar Madinah kecuali untuk berhaji.

Pengendalian diri dan kesabaran Imam Malik membuat ia ternama di seantero dunia Islam. Pernah semua orang panik lari ketika segerombolan Kharijis bersenjatakan pedang memasuki masjid Kuffah. Tetapi, Imam Malik yang sedang shalat tanpa cemas tidak beranjak dari tempatnya. Mencium tangan khalifah apabila menghadap di baliurang sudah menjadi adat kebiasaan, namun Imam Malik tidak pernah tunduk pada penghinaan seperti itu. Sebaliknya, ia sangat hormat pada para cendekiawan, sehingga pernah ia menawarkan tempat duduknya sendiri kepada Imam Abu Hanifah yang mengunjunginya.


Dari Al Muwatta' Hingga Madzhab Maliki

Al Muwatta' adalah kitab fikih berdasarkan himpunan hadits-hadits pilihan. Santri mana yang tak kenal kitab yang satu ini. Ia menjadi rujukan penting, khususnya di kalangan pesantren dan ulama kontemporer. Karya terbesar Imam Malik ini dinilai memiliki banyak keistimewaan. Ia disusun berdasarkan klasifikasi fikih dengan memperinci kaidah fikih yang diambil dari hadits dan fatwa sahabat.

Menurut beberapa riwayat, sesungguhnya Al Muwatta' tak akan lahir bila Imam Malik tidak 'dipaksa' Khalifah Mansur. Setelah penolakan untuk ke Baghdad, Khalifah Al Mansur meminta Imam Malik mengumpulkan hadits dan membukukannya. Awalnya, Imam Malik enggan melakukan itu. Namun, karena dipandang tak ada salahnya melakukan hal tersebut, akhirnya lahirlah Al Muwatta'. Ditulis di masa Al Mansur (754-775 M) dan baru selesai di masa Al Mahdi (775-785 M).

Dunia Islam mengakui Al Muwatta' sebagai karya pilihan yang tak ada duanya. Menurut Syah Walilullah, kitab ini merupakan himpunan hadits paling shahih dan terpilih. Imam Malik memang menekankan betul terujinya para perawi. Semula, kitab ini memuat 10 ribu hadits. Namun, lewat penelitian ulang, Imam Malik hanya memasukkan 1.720 hadits. Kitab ini telah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa dengan 16 edisi yang berlainan. Selain Al Muwatta', Imam Malik juga menyusun kitab Al Mudawwanah al Kubra, yang berisi fatwa-fatwa dan jawaban Imam Malik atas berbagai persoalan.

Imam Malik tak hanya meninggalkan warisan buku. Ia juga mewariskan mazhab fikih di kalangan Islam Sunni, yang disebut sebagai Mazhab Maliki. Selain fatwa-fatwa Imam Malik dan Al Muwatta', kitab-kitab seperti Al Mudawwanah al Kubra, Bidayatul Mujtahid wa Nihaayatul Muqtashid (karya Ibnu Rusyd), Matan ar Risalah fi al Fiqh al Maliki (karya Abu Muhammad Abdullah bin Zaid), Asl al Madarik Syarh Irsyad al Masalik fi Fiqh al Imam Malik (karya Shihabuddin al Baghdadi), dan Bulgah as Salik li Aqrab al Masalik (karya Syeikh Ahmad as Sawi), menjadi rujukan utama mazhab Maliki.

Di samping sangat konsisten memegang teguh hadits, mazhab ini juga dikenal amat mengedepankan aspek kemaslahatan dalam menetapkan hukum. Secara berurutan, sumber hukum yang dikembangkan dalam Mazhab Maliki adalah Al-Qur'an, Sunnah Rasulullah SAW, amalan sahabat,

Post a Comment for "Mengenal Imam Malik - ahli hadits"

Berlangganan via Email