Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Widget Atas Posting

Kisah Umar bin Khattab

Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat nabi Muhammad Saw, sahabat yang paling berani patut dijadikan contoh saat ini.

Berikut kisah singkat Umar bin Khattab masuk islam dan Pengaruh besar Umar terhadap perkembangan islam.

Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Ribaah bin Abdillah bin Qarth bin Razaah bin 'Adi bin Kaab atau Umar bin Khattab

Nama Ibu : Hantamah binti Hasyim bin Al-Mughirah bin Abdillah bin Umar bin Makhzum.

Gelaran : Al-Faruq

Keturunan : Arab Quraisy (Kabilah Bani Adi)

Tarikh lahir : 13 tahun selepas berlakunya peristiwa Abrahah (menurut Imam Nawawi)

Jabatan : Khalifah Ar-Rasyidin setelah Abu bakar

Awal Khalifah : 634M

Masa Khalifah : 10 tahun


Baca juga : cara Nabi Muhammad Berbisnis

Umar bin Khattab masuk Islam pada tahun ke 6 kenabian ketika berumur 27 tahun. Tindakannnya ini mengemparkan masyarakat Quraisy dan memberi berita gembira kepada umat Islam bahwa Islam akan menjadi kuat.

Rasulullah SAW pernah berdoa ; "Ya Allah kuatkan Islam dengan Umar Al-Khatab atau Abu Jahal bin Hisyam" Hadits riwayat At-Thabarani

Dalam sebuah hadits lain yang diriwayatkan oleh At-Thabarani bahawa Rasulullah SAW juga pernah berdoa : "Ya Allah kuatkan Islam dengan Umar Al-Khatab"

 Umar bin Khattab Merupakan seorang yang tegas, berani dan berterus terang dan terdidik dalam keluarga yang terkenal. Berasal daripada bani Adi dan merupakan seorang yang berketurunan bangsawan Quraisy. Beliau juga digelar al-Faruq dan Abu Hafs kerana kegagahan melindungi umat Islam.

Dengan masuk islamnya Umar, maka umat Islam yang sebelum itu ketakutan menjadi kuat. Mereka telah berani solat secara terang-terangan di BaitulLah, orang Quraisy juga tidak berani menganggu orang Islam yang sedang beribadah kerana takut kepada Umar.

Keistimewaan Umar bin Khattab

Umar adalah Penduduk Surga Yang Berjalan di Muka Bumi

Diriwayatkan dari Said bin al-Musayyib bahwa Abu Hurairah berkata, ketika kami berada di sisi Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda,

“Sewaktu tidur aku bermimpi seolah-olah aku sedang berada di surga. Kemudian aku melihat seorang wanita sedang berwudhu di sebuah istana (surga), maka aku pun bertanya, ‘Milik siapakah istana ini?’ Wanita-wanita yang ada di sana menjawab, ‘Milik Umar.’ Lalu aku teringat dengan kecemburuan Umar, aku pun menjauh (tidak memasuki) istana itu.” Umar radhiallahu ‘anhu menangis dan berkata, “Mana mungkin aku akan cemburu kepadamu wahai Rasulullah.”

Wibawa Umar bin Khattab

Dari Aisyah, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Sesungguhnya setan lari ketakutan jika bertemu Umar.”

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Umatku yang paling penyayang adalah Abu Bakar dan yang paling tegas dalam menegakkan agama Allah adalah Umar.” (HR. Tirmidzi dalam al-Manaqib, hadits no. 3791)

Demikianlah di antara keutamaan Umar bin al-Khattab yang secara langsung diucapkan dan dilegitimasi oleh Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam. Semoga Allah meridhai Umar bin al-Khattab.

Konten islami


Post a Comment for "Kisah Umar bin Khattab "

Berlangganan via Email